Усукан плътен квадрат

14.10041-8х8мм, 14.10042-10х10мм, 14.10044-14х14мм, 14.10046-20х20мм. прътите са по 2м
Цена:
0,00 лв.