Плътен поликарбон съчетан с ръчно ковани детайли.
Плътен поликарбон съчетан с ръчно ковани детайли.